Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 422

W związku z przebudową przepustu we wsi DZIELNICA, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 422 wprowadzone zostają tymczasowe objazdy do wsi Przewóz i Podlesie.

Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty w dniach od 26 września 2005 r. do 10 pażdziernika 2005r. Stosowne oznakowanie będzie informowało o wyznaczonych trasach objazdu.

Wersja XML