Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plebiscyt na najlepszego sportowca - ucznia gminy Cisek

Laureaci plebiscytu, nauczyciele i radni 22 czerwca 2005r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku odbyło się uroczyste spotkanie Gminnej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych, na którym to zostały ogłoszone wyniki "Plebiscytu na najlepszego sportowca - ucznia w gminie Cisek w roku szkolnym 2004/2005".
W spotkaniu tym uczestniczyli członkowie Komisji: Jan Malik, Michalczyk Maria, Mikliss Norbert, Alojzy Ketzler a także Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys, Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Ryborz, dyrektor PSP w Łanach Halina Mazurkiewicz, dyrektor PSP w Roszowickim Lesie Grzegorz Michalczyk, z-ca dyrektora Gimnazjum Renata Sperczyńska, nauczyciele wychowania fizycznego: Janina Gapińska, Krzysztof Sperczyński, Marcin Głazowski i Alfred Kordula.
Obecni byli również finaliści plebiscytu : 10 uczniów szkół podstawowych i 10 uczniów gimnazjum.
Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji Jan Malik. Przedstawił historię odbytych imprez, które w roku szkolnym 2004/05 zostały zorganizowane przez ZG SZS. Następnie przypomniane zostały osiągnięcia uczniów na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W części głównej zostały ogłoszone wyniki plebiscytu.
Przedstawiają się one następująco:
Szkoły Podstawowe:_
Gimnazjum:
 • I miejsce - Paweł Komander,
 • II miejsce - Monika Jabłońska,
 • III miejsce - Dawid Grzywa, 
 • IV miejsce - Katarzyna Bisgwa i Gabriel Hałas, 
 • VI miejsce - Piotr Węgrzyk i Łukasz Pawlik, 
 • VIII miejsce - Krzysztof Kroker, 
 • IX miejsce - Mateusz Haronska, 
 • X miejsce - Krzysztof Morawin. 
Dyplomy, nagrody oraz statuetki dla najlepszego sportowca - ucznia w gminie Cisek wręczył Wójt Gminy - Alojzy Parys, a  wszyscy nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne.
Wersja XML