Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

Brak opisu obrazka12 listopada 2013 roku na XXIX posiedzeniu Rady Gminy Cisek radni przejęli uchwałę nr XXIX/171/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Wszystkie aktualnie obowiązujące uchwały, określające szczegółowe uregulowania dotyczące podatku i opłat lokalnych zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce FINANSE --> Podatki i opłaty lokalne. Tu też można pobrać druki informacji i deklaracji podatkowych.
 
W sprawach gospodarki odpadami komunalnymi a w szczególnosci składania deklaracji oraz uiszczania opłat za usuwanie odpadów zajrzyj na stronę Związku Międzygminnego "Czysty Region".
Wersja XML