Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będzie ORLIK w gminie Cisek

Orlik 2012Dzisiaj podpisana została pomiędzy Wójtem Gminy Cisek  a Firmą MORIS - SPORT Sp. z o.o. z Warszawy umowa na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Roszowickim Lesie. Prace określone umową obejmą m.in. budowę boiska do piłki nożnej, budowę boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia i oświetlenia terenu, chodników, fundamentów pod budynek zaplecza socjalnego, budowę budynku sanitarno-szatniowego, muru oporowego oraz miejsc parkingowych.

Wartość całego zadania wyniesie 1.645.656,61 zł brutto. Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji budżetu Panstwa w kwocie 500.000 zł, dotacji z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 333.000 zł oraz środków własnych Gminy Cisek.

"Orlik" w Roszowickim Lesie wybudowany zostanie w ciągu trzech miesięcy od dnia przekazania placu budowy Firmie z Warszawy.

Wersja XML