Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na dostawę wapna nawozowego

RolnkWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę wapna nawozowego niezawierającego magnezu, powstającego z przerobu skał wapiennych, podstawowym składnikiem jest węglan wapnia (CaCO3) i tlenek wapnia (CaO), spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. z przeznaczeniem dla rolników gminy Cisek poszkodowanych w wyniku wystapienia klęski powodzi w maju 2010r.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Stamtąd można również pobrać SIWZ oraz inne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty.

Wersja XML