Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV posiedzenie Rady Gminy Cisek

XXXIV posiedzenie Rady GminyPrzewodnicząca Rady Gminy Cisek zwołała na dzień 19 kwietnia 2010 roku XXXIV posiedzenie Rady. Sesja odbędzie się w sali posiedzień Urzędu Gminy Cisek, a jej ropoczęcie zaplanowano na godzinę 14:00. W porządku obrad przewidziano 13 punktów. Głównym tematem posiedzenia będzie przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok. Radni  zapoznają się w tym temacie z opinią Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Opolu oraz głosować będą nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009.

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz ze szczegółowym porządkiem obrad zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Zawiadomienia. Budżet gminy Cisek na 2009 roku oraz jego zmiany dostępne są w dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2009 rok.

Wersja XML