Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Brak opisu obrazka
Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją ma na to czas 12 miesięcy.
Dla nowo powstałych budynków termin wynosił 14 dni.

Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Deklarację składa się w formie:


Deklaracje dostępne są na stronie internetowej: https://zone.vf-lab.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub poniżej odpowiednio do rodzaju budynku:


Deklaracje można otrzymać również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Cisek, tel. 77 487 11 59, 77 487 11 72.

Pobierz i zapoznaj się z zamieszczoną poniżej informacją:

PDFCEEB-dla-wlascicieli-i-zarzadcow.pdf
PDFUlotka-1f-1.pdf
PDFUlotka2-min.pdf

Wersja XML