Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmarł Albert Nieużyła

Z głębokim żalem przyjęliśmy w dniu 10 listopada 2020 r.
wiadomość o śmierci

ŚP. Alberta Nieużyła

emeryta, byłego Sekretarza Gminy, 
Dyrektora Banku Spółdzielczego, pracownika Starostwa Powiatowego.
Przeżył 68 lat.

Wyrazy serdecznego współczucia i głębokiego żalu
żonie i całej Rodzinie

składają

Rajmund Frischko - Wójt Gminy Cisek
oraz pracownicy Urzędu.

Brak opisu obrazka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę o g. 14:00 w Cisku.
Wersja XML