Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie działania Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Brak opisu obrazka
Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” ogłosił konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego pn. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu”.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność dostosowania uchwały Związku do nowych regulacji prawnych.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych, uwag oraz propozycji zmian do projektu i będą prowadzone w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r.

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacyjnym.
 
Wypełniony formularz należy przesłać:

  1. pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@czystyregion.pl

- w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na stronie Związku Gmin pod adresem https://www.czystyregion.pl/news/konsultacje-spoleczne-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region.html

Wersja XML