Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LIST WÓJTA DO ROLNIKÓW GMINY CISEK

W związku z rozpoczynającym się 1 września 2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym - obowiązkowym dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego Gminny Komisarz Spisowy wystosował do rolników gminy Cisek list w powyższej sprawie.

Pobierz: PDFLIST Wójta Gminy DO ROLNIKóW.pdf

Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. Jest najszerszym źródłem informacji, pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Wyniki spisu zaś pozwolą samym rolnikom ocenić zmiany opłacalności w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Wszelkie informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://spisrolny.gov.pl.

Wersja XML