Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zwołała na dzień 27 lutego 2008 roku (czwartek) pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek. Sesja odbędzie się w sali nr 14 Publicznego Gimnazjum w Cisku. Początek - godz. 14:30.

Porzadek obrad przewiduje:
- otwarcie sesji,
- złożenie ślubowania,
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- wybór Przewodniczacego MRG,
- wybór Wiceprzewodniczacego MRG,
- zapytania i oświadczenia członków MRG,
- wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zobacz też: Powstała Młodzieżowa Rada Gminy Cisek

Wersja XML