Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Można już składać wnioski o zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne

Obowiązuje już zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (DzU nr 109, poz. 747). Weszły również w życie dwa rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej uwzględniające tę zmianę:
Osoby zainteresowane pobieraniem zasiłku rodzinnego (i ewentualnie dodatków do niego) oraz zaliczką alimentacyjną mogą już składać dokumenty potwierdzające zarobki z 2006 r. Aby otrzymać zasiłek rodzinny i ewentualne dodatki do niego, dochód w rodzinie nie może być wyższy niż 504 zł na osobę. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochod nie może przekraczać 583 zł.
Rodziny, które teraz mają prawo doświadczeń, ale ich dochód przekroczył limit o nie więcej niż 48 zł na osobę, nie stracą ich w następnym roku zasiłkowym.

Do 23 września prezes GUS powinien ogłosić wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Ten wskaźnik jest potrzebny, aby ustalić dochód na osobę w rodzinach, które utrzymują się z pracy na roli.

Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku przy ul. Planetorza 52 (parter Urzędu Gminy) codziennie od poniedziałku – do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Przypomina się, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne lub opiekuńcze złoży wniosek wraz z dokumentami:

Wersja XML