Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011

Brak opisu obrazkaRada Gminy Cisek informuje, że w związku z przeprowadzanymi w roku bieżącym wyborami ławników sądowych na kadencję 2008 – 2011, przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu. Dokumenty składać można w Biurze Rady  do dnia 30 czerwca 2007r.  Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło, że z naszej gminy wybrać należy ogółem 4 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu, w tym 1 ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym.

Szczegółowe ogłoszenie w tej sprawie oraz niezbędne informacje, druki zgłoszeniowe i akty prawne zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale WYBORY --> Wybory ławników 2007.

Wersja XML