Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Cisek zawiadamia

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu  (dotyczy działki nr 913/4 i 913/1  o łącznej powierzchni 0,2789 ha położonej w obrębie Cisek).

Pobierz:
Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

Wersja XML