Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roszowice - Roschowitzdorf

ROSZOWICE - po raz pierwszy wzmiankowane w dokumentach historycznych z 1531 roku jako ROSSOWITZE (ROSCHOWITZ - 1845 r.). 
Według zapisów historycznych wieś należała od 1532 r. do Martina Roschowski, zaś w 1552 roku do Johanna Roschowski - rodu bardzo znanego w XV wieku w powiecie kozielskim.

Podobnie jak większość wsi w gminie powstały jako niewielka wieś rolnicza, licząca do 20 kmieci i zagrodników. Jej największy rozwój datuje się dopiero na początek IX wieku, kiedy zaś wieś liczyła 64 posesje i 342 mieszkańców. Zamieszkiwało ją zaledwie 3 kmieci, 6 zagrodników i aż 53 chałupników , co wskazuje na to, że wieś była biedna. Dopiero około 1880 roku po północno-wschodniej stronie zabudowy wsi kmiecej powstał folwark, wchodzący w skład majątku rycerskiego, a po wschodniej stronie bezkształtny przysiółek (osada) Płonia.
 


Ogólna powierzchnia wsi - 626 ha, w tym użytków rolnych - 585 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/225/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Roszowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2020 roku w Roszowicach zamieszkuje 199 mieszkańców.

Mieszczą się tu: świetlica wiejska, placówka handlowa, stolarnia.

Sołtysem wsi jest Pani Elfryda Ignacy

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Kaplica Świetlica wiejska - była szkoła Brak opisu obrazka

 

Wersja XML