Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spytej se ołmy

Brak opisu obrazka"Spytej se ołmy" (Zapytaj babci) - to tytuł ogłoszonego właśnie konkursu na najciekawsze informacje o poszczególnych miejscowościach z gminy Cisek. Prace mogą zawierać opowieści o historii wybranej wioski, legendy lub wiadomości o obecnych ciekawostkach przyrodniczych, technicznych czy kulinarnych. Najlepsze z nich posłużą do opracowania przewodnika po gminie.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców oraz byłych mieszkańców i sympatyków gminy, w dowolnym wieku. Udział mogą wziąć zespoły z danej miejscowości (jeden albo kilka) lub też pojedyncze osoby. Forma jest dowolna, dopuszczalne są dzieła pisemne, dźwiękowe, multimedialne, graficzne. Prace mogą być napisane w języku polskim, niemieckim, jak również w gwarze śląskiej.

Jedynym wymogiem, który powinna spełnić każda z nich, jest pokazanie wybranej miejscowości (lub jej elementu, przez zasłyszaną „od ołmy” opowieść, legendę, ciekawą historię, przyrodę, atrakcję turystyczną, itp.).

Najlepsze prace, wybrane przez jury, zostaną uwiecznione w przewodniku. Ich autorzy otrzymają nagrody, a każdy z uczestników - upominek.

Termin nadsyłania propozycji mija 30 listopada.  Pobierz: PDFRegulamin

Konkurs organizują cisecki oddział PTTK oraz Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem nuska1@wp.pl, lub telefonicznie: 0603 678 883, 0601 811 334.

Prace należy nadsyłać na adres:
PTTK, Oddział w Cisku,
ul. Planetorza 57,
47 – 253 Cisek
z dopiskiem „Konkurs”.

Wersja XML