Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Steblów - Stöblau

STEBLÓW - wzmiankowany po raz pierwszy w dokumencie z 1532 roku pod nazwą STEBLOWITZ, później STOBLÓW (1845 r.) i STEBLOW.
Założony został jako folwark przez rodzinę von Schipp, w której posiadaniu zostawał przeszło 300 lat. Kolejnymi właścicielami byli Richard von Schimonsky, Guido von Raczek z Preisewitz pod Gliwicami i ponownie ród von Schimony - Schimonsky.

Do Steblowa należały folwarki Brzozowa i Byczynica o której pierwsze wzmianki historyczne zapisano już w 1531 roku. Do 1864 roku przy folwarku w Steblowie powstała niewielka wieś rolno - robotnicza, która liczyła zaledwie 20 zagrodników oraz 5 chałupników. We wsi był młyn wodny.


Ogólna powierzchnia wsi - 662 ha, w tym użytków rolnych - 595 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/227/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Steblów w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2020 roku w Steblowie zamieszkuje 242 mieszkańców.

Mieszczą się tu: Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa z zabytkowym folwarkiem, świetlica wiejska, placówka handlowa, Ludowy Zespół Sportowy "RUCH" Steblów.

Sołtysem wsi jest Pan Alojzy Wurst 

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Zamek folwarczny Świetlica wiejska- była szkoła Brak opisu obrazka

 

Wersja XML