Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą

I N F O R M A C J A
o pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku
informuje, że:

 1. Wnioski o udzielenie pomocy wraz z numerem konta bankowego można składać do 15 października 2006r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku,
  ul. Planetorza 52,  pokój Nr 9 i 10
  (telef. 077 4871118).
 2. Wysokość szkód będzie ustalał kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie protokołów oszacowania szkód przekazanych do GOPS przez Wojewodę Opolskiego.
 3. Pomoc będzie przysługiwała rodzinom, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006r.pdf

Wersja XML