Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Premier Rady Ministrów powołał osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Cisek

W dniu 21 marca 2006 roku Prezes Rady Ministrów - Pan Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył z dniem 22 marca 2006 roku

Jerzego Groegera

do pełnienia funkcji Wójta Gminy Cisek, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Pan Jerzy Groeger związany jest z Gminą Cisek od 1985 roku, a od 1994 roku piastuje stanowisko Sekretarza Gminy Cisek. W okresie pełnienia obowiązków Wójta Gminy Cisek nie będzie zajmował stanowiska Sekretarza Gminy Cisek.

Wersja XML