Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla rolników

ZAPRASZAMY

rolników na szkolenia

TEMAT :

FUNDUSZE STRUKTURALNE
Unii Europejskiej

Szkolenia odbędą się :

Na szkoleniach przestawione zostaną m.in. informacje dotyczące :

Mowa będzie również o rentach strukturalnych oraz przedstawione zostaną formy pomocy młodym rolnikom.

Na zakończenie podane zostaną informacje adresowe i kontaktowe dotyczące pomocy dla rolników chcących skorzystać z funduszy unijnych.

Szkolenie prowadzą pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie.

Wersja XML