Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa

  • Błażejowice - Blaseowitz

    Błażejowice
    Błażejowice - wzmiankowane pierwszy raz w 1440 roku jako Von Blazegowitz.  
    Data publikacji: 10-09-2007 10:37
  • Cisek - Czissek

    Cisek
    Cisek - to jedna z najstarszych wsi gminy, wzmiankowana po raz pierwszy w 1239 roku pod nazwą Chschi
    Data publikacji: 19-01-2009 11:11
  • Dzielnica - Dzielnitz

    Dzielnica
    Dzielnica - to prawdopodobnie najstarsza wieś gminy, wzmiankowana w dokumentach z 1228 roku pod nazwą Dzelnitz
    Data publikacji: 16-02-2007 08:59
  • Kobylice - Kobelwitz

    Kobylice
    Kobylice - powstały około 1300 roku i wzmiankowane są pod nazwą Cobilitz
    Data publikacji: 16-02-2007 08:59
  • Landzmierz - Landsmierz

    Landzmierz
    Landzmierz - powstaje dopiero w XVIII wieku, a po ok. pięćdziesięciu latach przysiółek Biadaczów
    Data publikacji: 16-02-2007 09:00
  • Łany - Lohnau

    Łany
    Łany - wzmiankowane po raz pierwszy w 1295 roku jako Von Lan
    Data publikacji: 21-05-2007 10:49
  • Miejsce Odrzańskie - Mistitz

    Miejsce Odrzańskie
    Miejsce Odrzańskie - to jedna z najmłodszych wsi gminy. Założona dopiero w 1679 roku pod nazwą Miesce
    Data publikacji: 14-05-2008 13:54
  • Nieznaszyn - Niesnaschin

    Nieznaszyn
    Nieznaszyn - wieś powstała w 1376 r. a nazwa brzmi Nieznassin
    Data publikacji: 09-11-2007 19:14
  • Podlesie - Podlesch

    Podlesie
    Podlesie - wzmiankowane po raz pierwszy w 1532 roku jako Podlessny
    Data publikacji: 21-05-2007 10:52
  • Przewóz - Przewos

    Przewóz
    Przewóz - wzmiankowany w 1492 roku pod nazwą Prziewoza
    Data publikacji: 21-05-2007 09:37
  • Roszowice - Roschowitzdorf

    Roszowice
    Roszowice - po raz pierwszy wzmiankowane w 1531 roku jako Rossowitze
    Data publikacji: 18-04-2005 15:57
  • Roszowicki Las - Roschowitzwald

    Roszowicki Las
    Roszowicki Las - powstał jako folwark w 1750 roku, pierwotnie na gruntach wsi Roszowice
    Data publikacji: 19-04-2005 08:57
Wersja XML