Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęto postępowanie dotyczące budowy drogi Błażejowice - Ponięcice

Wójt Gminy zawiadamia, że na wniosek firmy : "Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. Ryszard Warmiński Gierałtowice", zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błażejowice-Ponięcice na terenie wsi Błażejowice.

Przedmiotowy wniosek jest do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. Nr 23 w godzinach pracy Urzędu.

W ciągu 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.

Zobacz ZAWIADOMIENIE .

Wersja XML