Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium lub zasiłek szkolny dla ucznia

Wójt Gminy Cisek informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wniosek złożyć mogą : rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne:

Dalsze szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w Dziale OGŁOSZENIA lub pod bezpośrednim adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&id_dzi=12&lad=a&id_men=50

Wersja XML