Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do 30 września rolnicy mogą składać wnioski o zasiłek jednorazowy

Brak opisu obrazka Do 30 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmować wnioski od rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie i huragany. Aby skorzystać z pomocy należy pobrać i wypełnić poniższe dokumenty:

Rozporządzenie, które weszło w życie 21 lipca dotyczy rodzin, w których co najmniej jedna osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym rolników, a szkody spowodowane powodzią, huraganem lub obsunięciami ziemi przekraczają 30% średniej rocznej produkcji z trzech poprzednich lat.

Pomoc w formie zasiłku przydzielana jest jednorazowo przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta. Wsparcie może wynieść 4 tys., 2 tys. lub 1 tys. złotych.

Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiedni wniosek do 30 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku. Więcej informacji w ustawie: PDFRozporządzenie i wzór wniosku_Dz_U_2010_132_889.pdf

Wersja XML