Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych

Wójt Gminy Cisek ogłosił na dzień 15 września 2005 roku ograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości rolnych położonych w Miejscu Odrzańskim i Błażejowicach.

Szczegóły przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej - Dział Ogłoszenia.

Bezpośredni link do ogloszenia :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=40&id_dok=284

Wersja XML