Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Cisek.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 8 sierpnia 2005r.

Szczegóły przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia - Przetargi i zamówienia a bezpośrenio dostępnych pod adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=26&id_dok=278

Wersja XML