Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto Gminny Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską

Do V edycji Gminnego Konkursu pt. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska" zgłoszono :

Zgodnie z regulaminem konkursu przyjętym uchwałą Rady Gminy Cisek nr XXIX/141/2005, Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową, która dokonała lustracji i oceny zgłoszonych do konkursu zagród.
Wizję lokalną posesji Komisja przeprowadziła w dniu 29 czerwca 2005 roku. Na jej podstawie każda zagroda została oceniona na t.zw. karcie oceny. Suma ocen uzyskanych przez poszczegolne posesje była podstawą do przyznania przez Komisję następujących miejsc i nagród.

Kategoria gospodarstwo rolne :

Kategoria nieruchomości :

Wyniki konkursu ogłoszono na XXXII sesji Rady Gminy Cisek w dniu 25 lipca 2005r. Zaproszonym z tej okazji laureatom konkursu wręczono okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne.

Wręczenie nagród Toast Laureaci

Serdecznie gratulujemy

Wersja XML