Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium za 2013 rok udzielone

16 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Cisek - tym razem w nowej sali budynku wilofunkcyjnego w Łanach. Głównym tematem posiedzenia było PDFZarządzenie.30.2014.2014-03-25.pdf oraz udzielenie absolutorium.
 
Przed przyjęciem sprawozdania Rada zapoznała się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i PDFUchwała.XXXIV.202.2014.2014-06-16.pdf przez wszystkich obecnych na sesji radnych.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2013 rok, a Przewodnicząca Rady Gminy odczytała radnym PDFUchwała.XXXIV.203.2014.2014-06-16.pdf.
 
Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym za całoroczną konstruktywną współpracę w realizacji budżetu w 2013 roku.
Wersja XML