Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkurs na wybór dziennego opiekuna

Brak opisu obrazkaOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Cisek” został rozstrzygnięty.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce OGŁOSZENIA --> Konkursy --> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek".

Wersja XML