Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Cisek informuje

Herb Gminy Cisek.jpeg Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako dz. nr 1145/8 o pow. 0,1190 ha  położoną w obrębie Kobylice.
 
Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek w zakładce OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.
Wersja XML