Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkursy na wsparcie finansowe zadań publicznych gminy

Brak opisu obrazkaKonkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2014 roku zostały rozstrzygnięte. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania:
  1. z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych,
  2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
Do pierwszego konkursu zgłoszono jedną ofertę a do drugiego trzy. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego

Ogłoszenia w sprawie rozstrzygnięcia zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.

Wersja XML