Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej Cisek - Roszowicki Las

Modernizacja drogiWójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej nr 108206 O Cisek - Roszowicki Las. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie na długości 770 metrów jezdni z betonu asfaltowego i utwardzeniu poboczy kamieniem. Zamówienie przewiduje również obsługę geodezyjną tego zadania.

Ogłoszenie o przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Wersja XML