Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zrobiliśmy niemało

Alojzy Parys - Wójt GminyRozmowa Sławomira Grymina - dziennikarza Krajowego Przeglądu Samorządowego "GMINA POLSKA" z Alojzym Parysem, Wójtem gminy Cisek:

– Jak pan ocenia rok 2013?

– Należę do optymistów, ludzi nastawionych pozytywnie do świata, jego wyzwań i problemów i uważam rok 2013 za trudny, ale dobry dla naszej społeczności. Wiele zaplanowanych zadań udało się zrealizować i dlatego należy to oceniać w kategorii sukcesu. Ponadto niemało działo się obok gminy. Rozpoczęła się budowa ważnego dla nas mostu między gminą Cisek i sąsiednią gminą Bierawa, gdzie inwestorem jest powiat kędzierzyńsko-kozielski. To zadanie bardzo ważne dla rozwoju naszej gminy.

– Bardzo szkoda, że śp. wójt gminy Bierawa Ryszard Gołębowski nie zobaczy wybudowanego mostu…

– Bardzo szkoda! Po powodzi wspólnie walczyliśmy o ten most. ...
 
Dalsza część rozmowy na stronie internetowej www.gminapolska.com.
Wersja XML