Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Cisek

dz_op.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Cisek”.

Wymagania dotyczące kandydatów, warunki realizacji zadania, wymagane dokumenty a także termin, tryb i kryteria wyboru oferty zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce OGŁOSZENIA --> Konkursy --> Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek.
Tutaj też zamieszczono pliki dokumentów które są niezbędne do prawidłowego złożenia oferty konkursowej.

Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, w terminie do dnia 16 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

Wersja XML