Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe przedszkole w Cisku

Otwarcie nowego przedszkola w Cisku. Zdjęcie:www.radiopark.com.pl W poniedziałek 16 września 2013 roku Wójt Gminy Cisek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, przy udziale przedstawiciela Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu dokonał uroczystego otwarcia nowego budynku Gminnego Przedszkola w Cisku. W uroczystości uczestniczył również generalny wykonawca budowy, inspektor nadzoru, projektant oraz wójtowie sąsiednich gmin.

Budowy nowego budynku przedszkola w Cisku realizowana była w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku. W nowo powstawym obiekcie przewidziano miejsce dla 100 przedszkolaków.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2.717.723,28 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa to kwota 2.252.000,00 zł. Pozostałą część środków finansowych wydatkowano z budżetu Gminy Cisek.

Pani Urszula Pączko - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cisku wraz z przedszkolakami złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie budowy nowego przedszkola oraz sfinansowali to zadanie.

PrzedszkoleCisek_20130823-001.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130823-002.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130823-003.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130823-005.jpeg

PrzedszkoleCisek_20130823-006.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130823-007.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130826-001.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130826-002.jpeg

PrzedszkoleCisek_20130826-003.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130826-004.jpeg PrzedszkoleCisek_20130826-005.jpeg   PrzedszkoleCisek_20130826-006.jpeg

PrzedszkoleCisek_20130826-007.jpeg  

Więcej zdjęć znajdziesz na stronie Radia Park

Wersja XML