Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cisku

Brak opisu obrazkaWójt Gminy Cisek ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cisku. podpisując w dniu 20 czerwca 2013 roku zarządzenie nr 31/2013. W załączniku do zarzadzenia zamieszcono wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko Dyrektora.

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem (załacznik) zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy --> Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cisku.

Wersja XML