Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy ogłosił przetargi na remonty

10 czerwca 2005 roku Wójt Gminy Cisek ogłosił dwa przetargi nieograniczone na wykonanie remontu :

 1. Domu Spotkań w Dzielnicy,
 2. centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum w  Cisku.

Szczegóły przetargów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod bezpośrednim adresem :

  1. http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=26&id_dok=261
  2. http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=26&id_dok=260

Oferty należy składać według specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia 27 czerwca 2005 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek.

Wersja XML