Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady gospodarki odpadami

Brak opisu obrazkaOd 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie w imieniu Gminy Związek Międzygminny "Czysty Region", którego członkiem jest Gmina Cisek.
 
Związek wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez Związek, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu „oszczędnym” przestanie „opłacać się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

Co nas czeka w nowym systemie:

Więcej informacji znajdziesz w pliku: PNGUlotka informacyjna Związku.png oraz na stronie internetowej Związku Międzygminnego "Czysty Region".

Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni oraz firmom  i instytucjom  o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku. Już dzisiaj pobierz druk wypowiedzenia umowy z Firmą REMONDIS. Wpełnij go, wpisując odpowiednie dane i podpisz. Tak wypełniony dokument złóż w Urzędzie Gminy Cisek lub Firmie Remondis w Kędzierzynie-Koźlu.

12 marca 2013 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego przyjęło m.in.:

Powyższe uchwały będą obowiązywać po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 15 maja 2013 r. do Związku Międzygminnego „Czysty Region” przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie – Koźlu lub za pośrednictwem Wójta Gminy.

Zalacznik_do_uchwaly_nr_XXX-27-13_-_wzor_deklaracji

Do deklaracji należy dołączyć:

Wersja XML