Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauczyciele gminnych przedszkoli również się szkolą

Brak opisu obrazka W dniu 26 lutego 2013 r. grono pedagogiczne Gminnego Przedszkola w Cisku i Przedszkola w Łanach uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych: "Dokonywanie pisemnej analizy pracy nauczyciela przedszkola". Szkolenie przeprowadził Konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Pani Anna Gawdyn. Omawiana tematyka szkolenia obejmowała następujace zagadnienia:
Szkolenie w Cisku   Szkolenie w Cisku  
 
Ważność omawianych zagadnień świadczyła o wysokiej frekwencji nauczycieli, którzy mieli możliwość wzajemnej dyskusji, zadawania pytań, uzyskania fachowych odpowiedzi ze strony osoby prowadzącej.
 
Urszula Pączko dyrektor Przedszkola.
Organizatorem szkolenia
było Gminne Przedszkole w Cisku.
Wersja XML