Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości

Brak opisu obrazka Wójt Gminy Cisek informuje, że:
  1. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony  wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Przewozie stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu.
  2. Stosownie do art. 38 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostały ogłoszone  I przetargi ustne nieograniczone  na dzierżawę działek  położonych w Kobylicach, stanowiących własność Gminy Cisek. Ogłoszenie w pełnej treści zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wersja XML