Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie utylizacji azbestu

domek2.jpegGmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu).

Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.
Planowany termin usuwania azbestu przez wykonawcę to wrzesień, październik bieżącego roku. 

W związku z powyższym ogłasza się w terminie od 16 stycznia 2013 do 28 lutego 2013 roku nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.
 
Poniżej można pobrać druki konieczne do wypełnienia, w momencie ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Cisek z funduszy WFOŚiGW w Opolu w roku 2013:
 
 1. PDFWniosek o dofinansowanie zadania pn.AZBEST 2013 .pdf (107,33KB)
 2. PDFOświadczenie .pdf (68,34KB)
 3. PDFOcena stanu i możliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest.pdf (30,76KB)
 4. PDFInformacja o wyrobach _AZBEST_wzor_formularza.pdf (21,48KB)

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem Tel. 77/4871-159 wew.50.
Wersja XML