Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co nowego w 2013 roku. Zmiany dla obywatela

Od 1 stycznia 2013 r. wymeldowanie i zameldowanie w nowym miejscu zgłaszamy tylko raz, w jednym urzędzie – a nie jak dotychczas podczas wizyt w dwóch urzędach. Potwierdzenia danych o osobach zameldowanych pod tym samym adresem, uzyska się po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 31 zł. Natomiast od 17 stycznia 2013 r. paszport odbierzemy u dowolnego wojewody na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania.

Meldunek.jpeg   Paszport.jpeg   Termin_pelnomocnik.jpeg

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonych ulotkach informacyjnych:

Po 1 stycznia br. każda osoba, która potrzebuje potwierdzenia danych o osobach zameldowanych wraz z nią pod tym samym adresem, uzyska taki dokument po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 31 zł. Wcześniej, aby uzyskać takie poświadczenie należało wnieść opłatę za każdą osobę zameldowaną w mieszkaniu. Teraz opłata jest pobierana od jednego adresu, bez względu na to, ile osób jest pod nim zameldowanych.

Wersja XML