Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zawarciu umowy na usuwanie azbestu

WFOSiGW OpoleWójt Gminy Cisek informuje, że dnia 23 lipca 2012 roku zostala podpisana umowa dotacji nr 104/2012/G-10/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż i unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Cisek".

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 41,47 Mg odpadow zawierających azbest.

Termin zakończenia zadania oraz uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego wyznaczono na dzien 15 października 2012 roku.

Wersja XML