Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja metodyczna w Cisku

Konferencja metodyczna w Cisku Dnia 23 kwietnia 2012 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. ,,Kompetencje dziecka w wieku przedszkolnym”. Współorganizatorem konferencji było Gminne Przedszkole w Cisku.

W konferencji wzięły udział nauczycielki z 4 gmin: Bierawy, Cisku, Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. Konferencję rozpoczęła pani dyrektor Gminnego Przedszkola w Cisku mgr Urszula Pączko, która po przywitaniu przybyłych gości oddala głos pani mgr Wiesławie Podgórskiej-doradcy metodycznemu.

Tematem konferencji było:

 1. Charakterystyka właściwości dziecka w wieku przedszkolnym wg M. Przetacznikowej.
 2. Początki świadomego uczenia się.
 3. Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkolne.
 4. Podstawa do udanego startu w dorosłość.

Konferencja metodyczna w Cisku Konferencja metodyczna w Cisku

Przyg. Dyr.Przedszkola w Cisku

Wersja XML