Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Brak opisu obrazkaInformujemy mieszkańców gminy Cisek, że od 27 marca 2012 roku obowiązuje na terenie gminy Cisek nowy regulamin dostraczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty w formie uchwały przez radnych Gminy Cisek w dniu 13 lutego 2012 roku na XII posiedzeniu Rady.

Regulamin wprowadza szczegółowe uregulowania dotyczące świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a w szczegolności określa:

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod pozycją 363 w dniu 12 marca 2012 roku.

Wersja XML