Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROLNICY. Można zgłaszać szkody powstałe w wyniku wymarznięcia upraw

Brak opisu obrazkaRolnicy i producenci rolni Gminy Cisek mogą zgłaszać szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania upraw  (wymarznięcia) w okresie zimowym 2011/2012.

Szkody należy zgłaszać pisemnie według załączonego poniżej wzoru zgłoszenia oraz załącznika, w którym należy wymienić numery działek oraz ich powierzchnię obsianą i wymarzniętą.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia szkód należy dokonać przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy - najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2012 roku.

Można również ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wersja XML