Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny

Brak opisu obrazkaGminny Ośrodek Kultury w Cisku
ogłasza
I Konkurs Fotograficzny
"ZABYTKI  ARCHITEKTURY
NASZYCH  WIOSEK – 2012’’.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć  wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej.

Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki) z terenu gminy Cisek:

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady przygotowania prac konkursowych określone zostały w regulaminie konkursu:

Termin dostarczenia prac upływa w dnii 31 maja  2012 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).

Wersja XML