Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletni program badań profilaktycznych

Mieszkańcy gminy Cisek będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Na XXIX posiedzeniu Rady Gminy Cisek w dniu 25 kwietnia 2005r. radni przyjęli uchwałę nr XXIX/140/2005 w sprawie wieloletniego programu badań profilaktycznych, która upoważnia Wójta Gminy do podjęcia działań w tym zakresie.

Organizacji i sfinansowaniu podlegać będą następujące badania profilaktyczne : 

Badania sfinansowane zostaną z budżetu gminy Cisek w poszczególnych latach :

Rodzaje badań profilaktycznych organizowanych w poszczególnych latach okresu 2005 – 2009, kategorie osób podlegających tym badaniom oraz kwoty środków na sfinansowanie poszczególnych badań organizowanych w danym roku określać będzie Wójt Gminy w corocznych zarządzeniach, których projekty podlegać będą zaopiniowaniu przez właściwą komisję Rady Gminy.

Badania profilaktyczne zlecane będą publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Wersja XML