Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Test praktyczny04 kwietnia 2005r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łanach odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 
Uczestniczyły w nim:

Uczestnicy TurniejuTurniej składał się z części teoretycznej, w której uczniowie musieli rozwiązać test z przepisów i części praktycznej, która polegała na pokonaniu na rowerze sprawnościowego toru przeszkód.

Komisja w składzie:
st. sierż. Henryk Rzerzacz, Alfred Kordula i Krzysztof Sperczyńki dokonała oceny zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej zgodnie z regulaminem.
 
I miejsce zdobyła drużyna z PSP w Łanach, zaś II miejsce PSP z Roszowickiego Lasu.
 
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał inspektor UG Cisek - Zbigniew Licznar. Nagrody dla uczestników ufundował Urząd Gminy w Cisku.
 
Kordula Alfred.
Wersja XML