Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości gminnych

przetarg_mlotek.gif29 marca 2011 roku Wójt Gminy Cisek wydał cztery zarządzenia w przedmiocie wydzierżawienia, sprzedaży i nabycia nieruchomości przez Gminę Cisek.
Szczegółowe ogłoszenia o nieograniczonych przetargach ustnych zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Poniżej zamieszczono linki do  ogłoszonych dokumentów przetargowych:

Wersja XML